Helaas, deze voorstelling is afgelopen.

De voorstelling waar je naar zocht speelt niet meer in de theaters.

Klik hier voor het overzicht van huidige voorstellingen

All Rise! Opera in twee aktes

All Rise! Opera in twee aktes

All Rise! Opera in twee aktes is een hedendaagse opera gecomponeerd door Jan-Peter de Graaff. Het is een nieuwe opera gecreëerd door young professionals uit verschillende kunstdisciplines.

Waarover gaat All Rise! Opera in twee aktes?

All Rise Opera in twee aktesEen vertaler binnen een fictief meertalig parlement wordt door een politica in verleiding gebracht een vertaalfout te maken. De gevolgen van deze fout blijken minder onschuldig dan gedacht en de situatie loopt totaal uit de hand.

Persoonlijke en politieke agenda’s lopen door elkaar, waardoor uiteindelijk een totale dystopie ontstaat. Om de situatie te redden neemt de vertaler uiteindelijk zelf het woord, met alle gevolgen van dien.

 

 

Stichting Wervelwind Muziektheater

All Rise Opera in twee aktes OrganisatieDe opera All Rise! is het resultaat van de samenwerking van studenten van verschillende kunstopleidingen en young professionals reeds werkzaam in de kunstensector. Stichting Wervelwind Muziektheater is in het leven geroepen door deze mensen die het tekort aan productiehuizen en werkplaatsen merken in hun dagelijkse praktijk.

De overeenkomst tussen de initiatiefnemers is dat zij allen een toekomst in de professionele podiumkunsten ambiëren, samen een enorme lading energie kunnen genereren en het woord ‘afwachten’ niet kennen.

In de praktijk komt het er op neer dat Wervelwind Muziektheater ondersteuning biedt aan talentvolle uitvoerende musici, componisten en anderen die een carrière in de kunstensector nastreven of werkzaam willen zijn in de organisatie van producties. De stichting wil deze mensen een podium bieden door per project te zorgen dat de basisvoorwaarden aanwezig zijn om op een professionele wijze te werken.

Stichting Wervelwind Muziektheater heeft als doel het stimuleren en bevorderen van kunstzinnige en culturele uitingen – met name in relatie met de muziek – en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Speellijst All Rise! Opera in twee aktes

Deze voorstelling is afgelopen. All Rise! zal opgevoerd worden in De Nieuwe Regentes in Den Haag op 17 en 18 juni 2016.