Het Zuidelijk Toneel

Het Zuidelijk Toneel

Het Zuidelijk Toneel (HZT) is het grootste toneelgezelschap van Noord-Brabant. Artistiek directeur en regisseur Matthijs Rümke vormt samen met de theatermakers Leen Braspenning, Marcel Osterop en Lucas De Man de artistieke kern van het gezelschap. Het Zuidelijk Toneel speelt voorstellingen door heel Nederland en België, met bijzondere aandacht voor de provincie Noord-Brabant.

Theatermakers verbinden zich aan een Brabantse stad

Het Zuidelijk Toneel wil duidelijk aanwezig zijn in de eigen regio. Daarom heeft het gezelschap drie talentvolle theatermakers, Leen Braspenning, Marcel Osterop en Lucas De Man, voor vier jaar verbonden aan een Brabantse stad, respectievelijk Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De makers van het gezelschap laten zich inspireren door wat er leeft en broeit in deze Brabantse steden en van daaruit ontstaat de noodzaak om theater te maken. Ze doen dit in samenwerking met organisaties, instellingen, bedrijven en inwoners uit de stad. In een later stadium kunnen deze producties ook een landelijke tournee maken.

Een huis van makers

Het Zuidelijk Toneel is een huis van makers. Een huis dat midden in de samenleving staat en ernaar streeft om actief deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Het is de missie van het gezelschap om een verbinding te leggen tussen de gemeenschap en de kunstenaar.

Alle vier de makers zoeken ieder op hun eigen manier, met hun eigen taal en uiteenlopende vormen, naar deze verbinding. De gemeenschap is hierbij niet alleen het publiek aan wie de theatermaker zijn voorstelling toont, maar evenzeer een bron van inspiratie, een klankbord en/ of een medespeler. De makers wenden hun creatieve talent aan om verhalen uit de samenleving naar een groter, soms abstracter, geheel te vertalen: het kunstwerk.

Vaak is dit een voorstelling, maar evengoed is het een educatief project, een performance of bijvoorbeeld een installatie.

Bruggen slaan en verdieping bieden

Het Zuidelijk Toneel slaat bruggen tussen maatschappij, politiek, bedrijfsleven, opleidingen, podia en publiek door in te haken op bestaande initiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden te initiëren.

Dit gebeurt door de drie makers in de Brabantse steden (de HZT Studio’s), in de educatie- en talentontwikkelingsprojecten, maar bijvoorbeeld ook door het inzetten van grote groepen amateurspelers als figuranten in de voorstellingen in de grote zaal. Het gezelschap wil hiermee een verbindende rol spelen en verdieping bieden aan een gefragmenteerde vluchtige samenleving.

Bekijk meer informatie over Het Zuidelijk Toneel.

 

Leuk om te lezen